Продължете към съдържанието

Зелени покриви и паркинг-покриви

Зелени покриви и паркинг-покриви с дренажни композити:

арх. Иглика Ничева, 0888 539 441, iglikanitcheva@hotmail.com

Всички зелени покриви и паркинг-покриви се проектират, изпълняват и контролират съгласно „Ръководство за зелени покриви и паркинг-покриви“ на инж. Орлин Илиев с редакционен състав:

– проф. д-р инж. Димитър Назърски – главен редактор

– доц. д-р Ценка Кунева – част растителност

– ланд. арх. д-р Галина Янчева – част субстрати

– проф. д-р инж. Петър Стефанов  – част пътно строителство

– ас. д-р инж. Марин Дончев – част пътно строителство

– гл. ас. д-р инж. Емил Цанов  – част ВиК

Ръководството се продава в книжарниците на УАСГ и верига книжарници Сиела:

https://www.ciela.com/rakovodstvo-za-proektirane-i-izpalnenie-na-zeleni-pokrivi-i-parking-pokrivi.html

За повече информация относно зелените покриви и паркинг-покриви, посетете специализирания сайт ZeleniPokrivi.BG.

Обекти

Зелен покрив и паркинг-покрив на сгради 7-9, Бизнес Парк, гр. София

 Зелен покрив на Зрителна зала на БКИ – Дом Витгенщайн, гр. Виена

Зелен покрив на Уолтопия – Collider Activity Center, гр. София

Зелен покрив на Елипс Център, гр. София

bg_BGBulgarian