Продължете към съдържанието

Озеленяване

Озеленяване:

ландш. арх. Александра Ангелова

0889 799 778, a.angelova@thconsulting.eu

 

Ти Ейч Консултинг е фирма за озеленяване, предлагаща услуги като изграждане и поддържане на зелени площи, интериорно озеленяванеландшафтно проектиране и изграждане на поливни системи за корпоративни и индивидуални клиенти.

В екипа на Ти Ейч Консултинг работят специалисти – ландшафтни архитекти с пълна проектантска способност, които могат да доусъвършенстват идеите на инвеститорите със своя опит и професионализъм. Проектирането на зелени площи е основна част от озеленяването, включващо множество дейности.

Покривите на сградите са много подходящи за интензивно или екстензивно озеленяване, особено ако покривната конструкция позволява това.

Инвестицията се възвръща отчасти чрез спестяване на разходите за отопление и климатизация, и удължаване  живота на покрива.

Растителния слой поема около 20% от прах и вредни вещества, които се съдържат във въздуха. Бавното изпаряване на дъждовните води, от почвата върху покрива, допринася за опазването на естествената влага и създаването на здравословен климат.

Озеленените покриви:

– Oсигуряват защита срещу проникване на шума вътре в сградата

– Създаватдопълнително открито пространство, което се превръща в любимо място за почивка и организиране на събития

– Увеличават дълговечността на покривната изолация, като подпомагат охлаждането (естествени климатични съоръжения), дори и при много висока външна температура.

Обекти

Collider Activity Center (Уолтопия)

Елипс Център

София Ринг Мол

Сънденс Резидентс

bg_BGBulgarian