Еднофамилна къща в Малинова долина

One-family house in district Malinova dolina in Sofia


1. Парцел от 600 кв.м.

2. Работни проект по всички специалности

3. Разрешение за строителство

4. Изградена инфраструктура, състояща се от:
 • Улица;
 • Тротоари;
 • Улична канализационна система за дъждовна вода;
 • Улична канализационна система за битова вода;
 • Уличен електропровод със съответната част от трафопост;
 • Газ до парцела;
 • Вода до къщата;
 • Улично осветление;
 • Тръби в улицата за телефон, интернет и кабелна телевизия.

5. Строеж, състоящ се от:
 • Завършен груб строеж (без зидове);
 • Положени под къщата 200 м PEHD тръби Rehau за използване на топлината на земята чрез предвидени 2 рекуператора в приземния и втория етажи;
 • Положени под къщата 4 бр. х 10 м PEHD тръби Rehau за полагане на температурни датчици за отчитане температурата на земята и самите температурни датчици;
 • Топлоизолация 10 см високоякостен XPS под фундаментаната плоча;
 • Топлоизолация 20 см XPS по вертикалните стени;
 • Хидроизолация под фундаментната плоча и в сутерена – мостова хидроизолация ЕсхаПруф СП;
 • Хидроизолация по вертикални стени на сутерена – мостова хидроизолация ЕсхаПруф СП;
 • Изпълнена дренажна мембрана по стените в сутерена – Nophadrain ND 200;
 • Изградена дренажна система Rehau вкл. дренажни тръби с чакъл и геотекстил Fibertex около тях, 2 бр. ревизионни шахти, 2 бр. нагнетателни шахти и изход към резервоар;
 • Изградена канализационна връзка на дъждовната канализация с  отклонение към резервоар и дворна шахти Rehau;
 • Изградена канализационна връзка на битовата канализация и дворна шахти Rehau;
 • Изградена ВиК връзка и дворна стоманобетонова шахта
 • Изградена подпорна стена към съседа;
 • Изградена подпорна стена между рампата и двора;
 • Изпълнена ограда (стена) към улицата
 • Изпълнена ограда (стена) отзад с временен отвор за разтоварване;
 • Изпълнен насип пред къщата;

6. Реални площи на етажите:
 • Полуподземен сутерен – 200 кв.м.;
 • Първи етаж – реално за усвояване 200 кв.м. (води се 167 кв.м.);
 • Втори етаж – 185 кв.м.;
 • Трети етаж – 125 кв.м. без да се смятат терасите. Този етаж може да се довърши след акт 16.
Общата площ на къщата: 710 кв.м.

7. Предимства:
 • Местоположение – в съседство на Резиденшъл парк София – проект на Линднер (срещу Бизнес парк София);
 • Местоположение – в „затворен комплекс” от 12 къщи с улица-тупик;
 • Съседи – настоящите собственици са от строително-търговския бранш – едни от най-големите търговци, строители или архитекти в България.
 • Възможности за трансформация – къщата може да се превърне на сграда с 2 големи апартамента тип мезонет, 3 апартамента (на всеки етаж по един, плюс студио в сутерена) или дори 4 апартамента (на втория етаж - 2 по-малки).


Търсена цена:
Парцел90 000 евро
Проектиране, одобрение на проектите и надзор12 000 евро
Строително разрешение4 000 евро
Улица и улична инфраструктура9 000 евро
Груб строеж – къща96 000 евро
Подпорната стена към съседа и между двора и рампата16 000 евро
Ограда към улицата и задна ограда8 000 евро
Насипи - пред гаража, пред къщата и зад къщата6 000 евро
Хидроизолации, топлоизолации и дренаж13 000 евро
Външни връзки и шахти в парцела - канализация и вода6 000 евро
Част от общия трафопост, който ще бъде платен от ЧЕЗ7 500 евро
Общо267 500 евро
                                     Само сега: 258 000 евро!


- Сайт за архитектура и строителство -