Еднофамилна къща в Малинова долина

One-family house in district Malinova dolina in Sofia

Функционално предназначение Разпределение

Местоположение Етапи на строителство

Снимки Какво се продава и цена

Ситуиране и обемно-пространствена композиция

Сградата е ситуирана в УПИ VIII 1135,1136, кв.7, м. “Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път”, гр. София.
Разположена е в югоизточния край на имота, съгласно визата за проектиране и зададените в нея минимални отстояния.
Сградата има начупена в план форма, два надземни етажа и един подземен етаж.
Входът на сградата и на подземния гараж е от северозапад.
Спазени са указанията и ограниченията за застрояване на визата за проектиране и предвижданията на ОУП на гр.София.

Функционално предназначение и планова структура 

Сградата представлява еднофамилна жилищна сграда за постоянно обитаване.

  1. На подземното ниво (кота – 2.90) са разположени: подземен гараж за две леки коли, паник-стая, студио със санитарен възел, складове, коридор, стълбище и технически помещения.
  2. На първо ниво (кота +/-0.00м = 703.35) са разположени: дневна (с възможност за обособяване на самостоятелна стая), трапезария, кухня, стълбище, дрешник, санитарен възел.
  3. На второ ниво (кота +3.30м) са разположени: три стаи, два санитарни възела, коридор, стълбище и мокро помещение.
  4. На покрива (кота +6.50м) е разположена покривна градина с декоративно озеленяване, достъпна от стълбището. Възможно е изпълнение на студио.

Конструктивната височина на първо ниво е 3.30м, а светлата височина е 2.93м. Конструктивната височина на второ ниво е 3.20м, а светлата височина е 2.73м. Конструктивната височина на подземното ниво е 2.90м, а светлата височина е 2.53м.

2 houses

Строителни системи и технологии

Сградата е с монолитна стоманобетонна конструкция, с носещи вертикални колони и безгредови етажни подови конструкции. В някои зони са предвидени стоманобетонни противоземетръсни шайби.
Конструктивното оразмеряване на сградата се извършва според действащите в България нормативни документи.


Покривната конструкция е смесена. Част от покрива е проектиран с хоризонтална стоманобетонна плоча с положени върху нея паро-, топло- и хидроизолации, и система за озеленен покрив. Друга част от покрива е проектирана със скатна дървена покривна конструкция, положени върху нея паро-, топло- и хидроизолации, и керамични керемиди. Над озеленения покрив е проектирана конструкция тип пергола за разполагане на система за затопляне на вода за битови нужди от слънчева енергия.

Плътните части от фасадите ще бъдат оформени с фасадна мазилка, каменна облицовка и дървени обшивки. По всички плътни части на фасадата е предвиден монтаж на 20см топлоизолация от твърда минерална вата.
Външната дограма е PVC с прекъснат термомост и троен стъклопакет. Външните зидове са предвидени от керамични блокове с дебелина 25 см. Вътрешните преградни стени са от керамичми блокове 12 и 25 см или гипсокартон. В някои зони се предвижда изпълнение на предстенни обшивки от гипскартон и щендерни стени тип “Кнауф”. Материалите, които ще се използват при строителството и интериорните решения, са негорими или трудно горими, съобразени с допустимата степен на пожароустойчивост, съгласно наредба №2 ПСТН.
Вратата към подземния гараж е метална, самозатваряща се, димоуплътнена, с 45 мин. пожароустойчивост.

2 houses

Околосградно пространство

 Околосградното пространство е решено с тераси, пешеходни алеи и озеленени пространства, обвързани с архитектурната концепция на сградата.
Процентът на озеленяване отговаря на посочения процент на озеленяване във визата за проектиране. На част от покрива е проектирано покривно озеленяване, за нуждите на което е предвидена необходимата носимоспособност на носещата конструкция.
Броят на предвидените две паркоместа в подземния гараж на сградата, отговарят на изискванията на Наредба №2/29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Показатели

Категория на обекта:                   V категория по чл.137 от ЗУТ
Застроена площ (ЗП):                  119 кв.м.
Разгънaта застроена площ (РЗП):  484 кв.м.
РЗП надземно:                            299 кв.м.
Застроен обем:                           1 450 куб.м
Площ на УПИ:                             600 кв.м.
Плътност на застрояване:            20%
Интензивност на застрояване       0.5
Процент на озеленяване              70%


разрез на къщата
Етаж 3 / Floor 3 Floor 3
Етаж 2 / Floor 2 Floor 2
Етаж 1 / Floor 1 Floor 1
Етаж (-1) / Floor (-1)  Floor -1

 View Larger Map

- Сайт за архитектура и строителство -